• فکر کن سایر گونه‌ها این امکان رو داشتن که تور گردشگری بذارن و کمین بزنن و از زناشویی گونه‌ی آدمیزاد، عکس و فیلم تهیه کنن
    این هم دخالت مخربی است که چند سالیه باب شده و کیفیت وحشی و بکر و اصالت روند زادآوری حیات وحش رو تحت تأثیر قرار داده.
    استرس، جنایته؛ راحت‌شون بذارید/۱
    #گاوبانگی