• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/07 ساعت 17:52

    چه دنیای فانتزی و پر از توهمی داشته رئیس قبلی صدا و سیما.
    روحانی چقدر جلوی خودش رو گرفت که با صدای بلند نخندید. من بودم نمیتونستم خودمو کنترل کنم :)