• باده از ما مست شد نی ما از او
  قالب از ما هست شد نی ما از او
  ما چو زنبوریم و قالب‌ها چو موم
  خانه‌خانه کرده قالب را چو موم

  #مولانا
  #مثنوی، دفتر پنجم

  ۸مهر روز بزرگداشت #مولوی گرامی باد.