• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/07 ساعت 20:48

    با روندی که در بازار و قیمت‌ها می‌بینیم، احتمالا ماه بعد نرخ #تورم از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند و به شرایط #سال‌های_اشغال (به تعبیر پنج ماه قبل وزیر اقتصاد) می‌رسیم. همزمان زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفته‌های آتی مطرح شده. آیا حضرات دولت به پیامد تصمیمات خود فکر می‌کنند؟