• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/07 ساعت 20:48

    حساب ذخایر ارزی کشور را دارید یا‌ آنکه روی مطالبات وصول‌نشده حساب می‌کنید؟ بانک‌ها برای زمین نخوردن تولید چقدر نقدینگی دارند که سرمایه در گردش کنند؟
    گاردی که در سیاست خارجی گرفته‌اید و دست‌فرمانی که در اقتصاد دارید، نتیجه‌ای جز بازگرداندن امید به غرب برای اثرگذاری تحریم‌ها ندارد.