• طرف ۱۰ ساله دنبال مجوزه و از بس پیگیر بوده، همه می‌شناسنش.
    یه نیسان مدرک هم که نشون میده حق باهاشه آورده توی جلسه و مثل اسپند روی آتیش بالا و پایین میپره
    یهو یکی از عزیزان بهش گفت «شما درخواست مجوز هم دادید؟»
    ما
    متقاضی
    گوینده‌ی جمله قصار