• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/07 ساعت 21:18

    اقای جبلی فهم بین المللی از رسانه دارد. داشتن طراحی ذهنی به ویژه شناخت مخاطبان با طیف ‌های مختلف کمک بزرگی به هدایت صدا و سیما است.