• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/07 ساعت 20:48

    دولتی که از پس مدیریت سفر ۸۰ هزار متقاضی سفر اربعین برنیامد و نشان داد که هنوز در مرحله کارآموزی مقدماتی است، می‌خواهد آبان‌ماه پیش رو را با یک شوک قیمتی جدید بر سر مردم آوار کند؟
    نهادهای امنیتی که به راه‌حل‌های شوک‌محور تن می‌دهند، توجه دارند که تورم روستایی ۴۹٫۳ درصد یعنی چه؟!