• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/07 ساعت 14:53

    #نقد سازنده مدیران کشور نه تنها وظیفه و رسالت اخلاقی و حرفه‌ای است بلکه موهبتی است که باید از آن تجلیل شود. مشروح سخنرانی دکتر امیر دبیری مهر در جمع اصحاب #رسانه #کاشان
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۶/۲۶/۲۰/۶۳۳۹/…