• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/07/07 ساعت 15:58

    «ما هرگز دست از خواندن برنمی‌داریم، اگرچه هر کتابی بالاخره به پایان می‌رسد؛ همان‌طور که هرگز دست از زندگی‌ کردن برنمی‌داریم، اگرچه مرگ مسلم است.»
    از کتاب «آخرین غروب‌های زمین»، نوشته‌ی روبرتو بولانیو

    #باغ_کتاب