• مصرف سرانه گوشت در کشور ۵۰ درصد کاهش یافت
  قیمت هر شانه تخم مرغ به بیش از ۵۵ هزار تومان رسید
  مصرف سرانه لبنیات کاهش یافت
  قیمت برنج داخلی افزایش یافت
  آقاى رییس جمهور این تیترها رو میخونید یا نه؟
  دقیقا چیکار دارید میکنید؟
  سفره مردم خالى شده، اصلا براتون مهمه؟؟
  @raisi_com