• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/07/07 ساعت 12:14

    در شرق سه راهی پاسگاه زید، اردو زده بودیم. آمدن تا سه راهی، سخت نبود، اما وسیله‌ای سمت دارخوین نمی‌رفت. حسابی خسته شده بودم که یک جیپ ارتشی، ترمز کرد. پرسیدم کجا می‌روی؟ راننده دستش را چرخاند و گفت لب کارون، چه گل بارون! خندیدیم. گفت بپر بالا.
    #روزهای_جنگ
    https://t.me/yekhezaran