• اگه اون برادر عزیز این دفعه نیاد بگه شما که میشینید سریال تماشا می‌کنید غلط کردید ۴سال صندلی نمایندگی مردم رو اشغال کردید؛ ممنون میشم دوستان یکی دو تا مینی سریال معرفی کنند برای این دو سه روز.