• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/07 ساعت 16:02

  در ۲۴ ساعت منتهی به هفتم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۸ نفر
  بستری جدید: ۸۵ نفر
  ترخیص: ۸۸ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۸۲ نفر
  بیمار بدحال: ۱۳۲ نفر
  تست روزانه: ۵۹۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۷ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۲۹۸۶۸ دوز
  #COVID۱۹