• حالا که اینطور شد اصلا کرونا را دشمن درست کرد تا طیف‌های انقلابی در ایران خودشون علیه حاکمیت بشورند و مردم رو نسبت به تصمیمات کشوری بی‌اعتماد کنند
    و انصافا موفق هم شد