• ما شاید از اخلاق محیط زیستی، کنش اخلاقی فعالان و کنشگران و ارزش‌گذاری آثار این کنش‌ها، کمتر صحبت کردیم
    اینکه مثلا اثر تخریبی سدسازی و انتقال آب و معدن‌کاری و …، برامون ملموسه ولی آسیب و تخریب ناشی از ایجاد استرس در حیات وحش، با همه ابعادش، ارزشی نداره، محل بحث میتونه باشه/۲