• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/07/07 ساعت 19:56

    نتیجه‌ی زیارت اربعین -آن چنان که در انتهای زیارت‌نامه اربعین آمده است- تسلیم قلب، تبعیت محض رأی انسان از امام و آماده بودن زائر برای نصرت حضرت است.
    انسان باید به جایی برسد که هیچ رأیی در برابر امر معصوم نداشته باشد.