• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

  1400/07/07 ساعت 15:07

  #موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می‌کند:

  *کارگاه آموزشی « مبانی و اصول #گفتگو و #مذاکره»*

  کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

  https://jahanemoaser.ir/courses/principles-and-principles-of-dialogue-and-negotiation/…

  ۰۹۹۸۱۱۹۷۷۸۳