• فکر کن سایر گونه‌ها این امکان رو داشتن که تور گردشگری بذارن و کمین کنن و از زناشویی گونه‌ی آدمیزاد، فیلم و عکس تهیه کنن
    این هم دخالت مخربی است که چند سالیه باب شده و کیفیت وحشی و بکر، و اصالت روند زادآوری حیات وحش رو تحت تأثیر قرار داده
    استرس، جنایته؛ راحت‌شون بذارید/۱
    #گاوبانگی