• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/06 ساعت 08:23

    انگلیس چند روز است با بحران بنزین مواجه شده.اگر می‌خواهند بنزین ایرانی با نفتکش ایرانی براشون بفرستیم.پولش را هم با یورو پرداخت کنند.سیستم مالی ما را هم مشترکا با امریکایی‌ها بسته‌اند.با همان کشتی برگردانند