• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/06 ساعت 20:17

    عددها را که می‌خوانیم و شرایط را که می‌بینیم، باید خیلی نگران شویم …