• رفتن حامد سلطانی نژاد به سازمان #بورس #شایعه است ، اما …
    گفته می‌شود تصمیم‌گیران روی این موضوع پافشاری می‌کنند …
    فعلا" باید منتظر بود ، امروز برخلاف روال عادی، #شورای_بورس جلسه‌ای ندارد