• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/06 ساعت 23:33

    کشف ماینر در ساختمان شرکت #بورس تهران مثل این هست که توی بوفه باشگاه‌های ورزشی سیگار بفروشن

    انگار که وزارت بهداشت به جای واکسن کرونا، روغن بنفشه توزیع کنه