• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/06 ساعت 15:30

  در ۲۴ ساعت منتهی به ششم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۰ نفر
  بستری جدید: ۶۷ نفر
  ترخیص: ۵۹ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۴۹۶ نفر
  بیمار بدحال: ۱۵۴ نفر
  تست روزانه: ۴۴۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۱۵۷۴۲ دوز
  #COVID۱۹