• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/07/06 ساعت 15:10

    با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.