• موکب‌دارهای عراقی فوق العاده عصبانی هستند، میگن ما منتظر زائرهای ایرانی بودیم پس چرا نیومدن، پارسال نصف موادی که خریده بودیم رو برگردوندیم.
    گفتم کرونا هستش واسه اون،
    گفتند ما که واکسن زدیم شما چرا نزدین؟
    ساکت شدم و گفتم دعامون کنید
    #اربعین_حسینی
    #اربعین