• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/05 ساعت 08:39

  هر سه کتاب عاشورایى ام، که برکت عمر و زندگى است، با سه زاویه دید نوشته شده و یا تألیف شده است:
  پیام آور عاشورا، تفسیر تاریخى
  انقلاب عاشورا، تفسیر سیاسى
  جرعه اى از جام عاشورا، تفسیر عرفانى
  این سه زاویه دید مکمل یکدیگرند.
  الحمد لله حمد الشاکرین،