• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

  1400/07/05 ساعت 18:22

  تمام عناصر فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در #پیاده‌روی_اربعین به هم رسیده است.
  محبت و مدارا
  نوع‌دوستی
  ایثار
  گذشت
  صبر
  تعاون و همکاری
  بزرگترین فضایل اخلاقی و اجتماعی‌ست که می‌تواند تمدن اسلامی را رشد و حرکت دهد و نمودش در مسیر اربعین به حداکثر می‌رسد.