• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/05 ساعت 01:25

    این حد از ساده‌اندیشی وزیر در امور سلامت فردی و بهداشت محیطی، غیر قابل تصور است! ضمن این‌که؛ حوزه تخصصی کووید ۱۹ ، کم‌ترین ارتباط را با وزیر راه و شهرسازی دارد