• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/05 ساعت 11:54

  پوشش واکسیناسیون #کرونا در قم از مرز ۵۰ درصد گذشت
  تاکنون واکسن نوبت اول در #قم: ۴۸۰ هزار و ۷۷۱ دوز
  واکسن نوبت دوم: ۲۲۵ هزار و ۳۶۴ دوز
  تمامی مراکز واکسیناسیون روز اربعین تا ساعت ۸ شب فعال هستند.
  #COVID۱۹Vic