• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/05 ساعت 15:08

  در ۲۴ ساعت منتهی به پنجم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۹ نفر
  بستری جدید: ۷۰ نفر
  ترخیص: ۹۵ نفر
  فوتی: ۱۶ نفر
  بیماران بستری: ۴۹۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۱ نفر
  تست روزانه: ۱۱۹۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۶۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۰۵۸۳۴ دوز
  #COVID۱۹