• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/04 ساعت 15:19

  در ۲۴ ساعت منتهی به چهارم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۸ نفر
  بستری جدید: ۵۹ نفر
  ترخیص: ۱۰۶ نفر
  فوتی: ۱۲ نفر
  بیماران بستری: ۵۳۹ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۴ نفر
  تست روزانه: ۸۷۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۹۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۹۰۵۷۴ دوز
  #Covid_۱۹