• با یه سری جوون کاشانی تو بغداد همسفر شدیم
    ۵ تا مرز عوض کردن تو ۱۰ روز تا تونستن وارد عراق بشن برای اربعین، تو خاک خوابیدن،آب نداشتن، پشه جای سالم رو بدنشون نذاشته و …
    مجنون که میگن اینان به خدا
    #اربعین