• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/04 ساعت 23:36

    هیبت و قدرت وزیر خارجه با حل مشکلات مردم در مذاکره سنجیده می‌شود نه با پا روی پا انداختن در مقابل وزیر پا روی پا انداخته!