• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/07/04 ساعت 08:34

    برخورد قانونی با شایعه سازان واکسن کرونا

    قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
    به دنبال این هستیم که از این پس کسانی که درباره واکسن شایعه سازی یا خبر اشتباه عنوان کنند برخورد شدید در حد زندان برای وی در پی داشته باشد

    پدافند غیرعامل کشور خواب تشریف دارند، خداقوت سردار