• بعضی از رفیقا یه جوری برای محافظت و دفاع ازت ریسک میکنن، خودشون رو به خطر میندازن و باهات همراهن که هیچ جوری نمیتونی این کارهاشون رو جبران کنی.
    اگه ریا نباشه چندتا از این رفیقا دارم و دلم عجیب بهشون گرمه.
    خدا براتون از اینا بخواد.