• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/04 ساعت 23:42

    در زیارت اربعین آمده که امام حسین هرچه داشت در کربلا داد تا بندگان خدا را از نادانی نجات دهد!
    السلام علی الحسین