• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/04 ساعت 21:35

    از واجبات سردر توییتر فارسی

    هر چه شنیدى(بدون بررسی) برای مردم بازگو مکن، که همین برای دروغگویى تو کافی است، و هر خبرى را دروغ مپندار، که نشانه نادانى است.

    *نامه ۶۹ نهج البلاغه