• در بین تمام انتصابات خطا و خطای انتصابات در دولت سیزدهم، مهلک‌ترین اشتباه، خطا در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.
    محیط زیست ایران امروز، قطعا توان تن دادن به آزمون و خطای مدیریتی را ندارد. مسیر آنچنان واضح، سنگلاخ و راه‌حل‌ها آنچنان چندوجهی‌اند که مهمترین مؤلفه‌ی لازم/۲