• یکی از بحث هایی که #وزیر_ارشاد مطرح کرده واگذاری مسئولیت‌های این وزارتخانه به نهادهای فعال در این حوزه است. مصاحبه امروز #اسماعیلی با روزنامه #جام_جم نگاه و منظور وی را مشخص کرد: از اولین اقدامات وزارت ارشاد مذاکره برای ورود سه مجموعه حوزوی به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه است.