• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/03 ساعت 15:24

  در ۲۴ ساعت منتهی به سوم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۸ نفر
  بستری جدید: ۶۰ نفر
  ترخیص: ۴۷ نفر
  فوتی: ۱۹ نفر
  بیماران بستری: ۵۹۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۱ نفر
  تست روزانه: ۱۱۷۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۸۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۸۰۰۸۴ دوز
  #COVID۱۹