• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/07/03 ساعت 08:59

    هر چه از دیروز به دنبال یک روایت دقیق و جامع از این قهرمان و پهلوان نوجوان می‌گردم پیدا نمی‌کنم؛
    فقدان #روایت یکی از مصائب رسانه‌های ماست.
    #علی_لندی