• طعنه زدن به #دهه_هشتادیا؛ اوج ناپختگی است.
    زبان به اهانت نگشا و بخشی را «پلاستیکی و فانتزی» ننام که به خودت باز بر می‌گردد.
    تا چه روزی مردم را دوتکه تصور می‌کنی و بر آتش چندپارگی می‌دمی.
    #میثم_مطیعی