• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/03 ساعت 13:52

    اون حق #بیمه #تامین_اجتماعی بود که ساعت ۲ بامداد جمعه روی تخت بیمارستان و با درد واریز کردم، در ساعت ۱۳:۵۰ روز شنبه هم به سابقه اضافه نشده و امروز عصر برای مراجعه به پزشک باید آزاد حساب کنم! هزار احسنت به خدمات الکترونیک سازمان فخیمه تامین اجتماعی