• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/07/03 ساعت 11:08

    اونایی که منتظر واکسن #فایزر هستند، بدونند طبق گفته وزیر بهداشت؛ این نوع واکسن هر زمان وارد شد، فقط به کادر بهداشت و درمان و مادران باردار تزریق میشه.
    #COVID۱۹Vaccine