• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/02 ساعت 23:00

    ظاهرا منبع اول خبر اشتباه فوت آقای کریمی، خبرگزاری صداوسیما بوده.