• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/02 ساعت 15:27

  در ۲۴ ساعت منتهی به دوم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۱۰۷ نفر
  بستری جدید: ۹۲ نفر
  ترخیص: ۸۹ نفر
  فوتی: ۱۴ نفر
  بیماران بستری:۶۰۴ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۷ نفر
  تست روزانه: ۱۰۵۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۸۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۷۴۱۹۳ دوز
  #COVID۱۹