• پایان جنگ جهانی دوم، یک دستاورد مهم دیگه هم داشت. انگلیسی تبدیل به زبان اول دنیا شد. خداییش انگلیسی مقابل فرانسوی یا آلمانی، میکی موس محسوب میشه. تازه شکسته بسته هم صحبت کنین و بنویسین قبوله و کمتر ابهام ایجاد می‌کنه.

    #انگلیسی
    #یادگیری_زبان