• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/02 ساعت 23:06

    اقای العراقیه؛ از مادر شهید پول گرفتی و پرواز را دم حرکت کنسل کردی. نمیگی این مادر شهید بلیط و ویزاش با هم بود و غریبانه دنبال پرواز می‌گشت.
    خدایا تو شاهد باش من کاری از دستم بر نمی‌امد