• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/07/02 ساعت 10:28

    خ. تسنیم در ادامه تلاش برای گم‌کردن رد عوامل تأخیر فاجعه‌بار واکسیناسیون در ایران کلیپ ناشیانه جدیدی منتشر کرده‌ که دم خروس نقیض ادعایش در خود کلیپ نمایان است.
    شعار #دکترظفرقندی همیشه این بود که: «حفظ جان مردم اولویت دارد و واکسن خوب واکسنی است که زودتر و به هرطریق ممکن تهیه شود»